Adatkezelési és működési szabályzat


A www.v8forum.club weboldal (a továbbiakban: Weboldal) használatával Ön az alábbi feltételeket, tudnivalókat elfogadja.

I. Adatvédelem, adatkezelés, felelősségi szabályok

1) Adatvédelmi rendelkezések

A Weboldalon történő bármely adatszolgáltatás és a regisztráció önkéntes. A személyes adatok tekintetében az adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait betartva jár el, a kezelt személyes adatokat az érintett kifejezett, írásbeli beleegyezése nélkül – jogszabályi kötelezettség hiányában – harmadik személyeknek nem adja át . A személyes adatok a felhasználási céljuk megszűnése esetén – a vonatkozó informatikai, műszaki feltételek mentén a releváns jogszabályi rendelkezésekkel összhangban –, vagy a felhasználó (regisztrált tag) kérelmére (a regisztráció megszűnése esetén automatikusan) megsemmisítésre kerülnek.

2) Felelősségi szabályok

Az elektronikus formában a Weboldalon továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében minden kártérítési felelősség érvényesítése a Weboldallal szemben kizárt. A Weboldal letöltéséből vagy elérhetetlenségéből erdő bármilyen kár megtérítése kizárt. A Weboldalon található külső hivatkozások (a www.v8forum.club-tól eltérő címtartományra mutató link) követésével letöltött tartalom nem áll a Weboldal befolyása alatt. Harmadik személyek szellemi alkotásait (például cikkek, tanulmányok) felhasználni kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény keretein belül szabad. Minden, e korlátokat átlépő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges. A Fórum ’adok-veszek’ rovatában, valamint a Weboldalon megjelenő ajánlatok, hirdetések, tájékoztatók tartalma és a Fórumon közzétett hozzászólások tekintetében minden felelősség a közzétevő felhasználót terheli. A Weboldalon a felhasználók által közölt adatok megbízhatósága, hitelessége, valóságtartalma, minősége nem kerül ellenőrzésre, azokért a felhasználó köteles helytállásra vagy kártérítésre az azokból következő esetleges káresemények miatt. A Weboldalt minden felhasználó csak saját felelősségére használhatja. A felhasználó felelős a felhasználói nevével (’nick’) végrehajtott műveletekért, valamint az ezt védő jelszó biztonságban tartásáért. Amennyiben a felhasználó tudomására jut, hogy ezen adatokat más személy illetéktelenül használja, haladéktalanul lépjen kapcsolatban a moderátorokkal a forumadmin@v8forum.club email címen keresztül.

3) Regisztráció

A Weboldalon az egyszeri regisztrációs folyamat elvégzése után, a felhasználó által választott felhasználói név és a hozzá tartozó jelszó használatával tehető közzé hozzászólás. A regisztrációhoz egy felhasználói név, egy jelszó és egy érvényes e-mail cím megadása szükséges. Amennyiben a választott azonosító már használatban van, másik azonosító választása szükséges. A nick nem lehet obszcén vagy trágár kifejezés, rasszista, mások lelkiismereti-, vallási-, nemzeti-, nemzetiségi hovatartozását gyalázó vagy sértő kifejezés. A regisztráció feltétele továbbá a jelen szabályzat elfogadása.

II. Fórum-szabályzat

1) A Fórum rendeltetése

A Fórum írásos hozzászólások, vélemények, információk továbbítására és cseréjére lehetőségét biztosító szolgáltatás, melynek elsődleges célja, hogy elősegítse a szakmai eszmecserét, tájékoztatást a hazai amerikai autós élet tárgykörében.

2) Moderáció

A Fórum felhasználóinak hozzászólásait anonim moderátorok kísérik figyelemmel és ellenőrzik utólag. A moderátorok tevékenységüket társadalmi munkában végzik. A moderátorok biztosítják a folyamatos társalgás lehetőségét. A moderátorok jelenléte a Weboldalon nem folyamatos, nem állandó jellegű. Az ebből adódó esetleges késedelmekért a moderátorokat felelősség nem terheli, a Weboldal felelősséget nem vállal.
A moderátorok a hozzászólást író felhasználó előzetes értesítése nélkül törlik azokat a hozzászólásokat, amelyek

a) Jogsértő hozzászólások.

Jogsértő minden olyan hozzászólás, amely a közzétételének időpontjában hatályos magyar jogszabályba ütközik, illetve bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhívást, felbujtást tartalmaz.

b) Agresszív, fenyegető hangnemű, a felhasználókat lejárató, illetve egyértelműen velük kapcsolatosan alpári, bántó, sértő vagy gyalázkodó módon kinyilvánított véleményeket – személyeskedést – tartalmazó hozzászólások. Azt, hogy egy hozzászólás alpári, agresszív, fenyegető, kötözködő vagy rosszindulatú-e, a moderátorok döntik el a téma jellegének függvényében.

c) A kifejezetten ezt a célt szolgáló topikokon kívüli, szerkesztéssel, moderálással, a szerkesztőkkel vagy a moderátorokkal foglalkozó hozzászólások.

d) A jó ízlést sértő képeket tartalmazó, gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas, valamint az ilyen témájú weboldalakra mutató linkeket tartalmazó hozzászólások.

e) Mindazok a hozzászólások, szándékosan ismételt kérdésfeltevések, melyek a Fórumon – egy témán belül, vagy különböző témákban – többszörösen szerepelnek. Amennyiben az ismétlés nem szándékos (azaz véletlen), egy bejegyzés meghagyása mellett a többi példány kerül csak törlésre. Kivételes esetben egy hozzászólás több topikban is szerepelhet.

f) Témaromboló hozzászólások.
A téma tartalmi rombolásának számít minden, a kulturált, folyamatos társalgást feltűnően, szándékosan akadályozó és zavaró, vagy témán kívüli hozzászólás.

g) Törölt hozzászólás – részbeni vagy teljes – visszamásolása, valamint törölt, összevont, áthelyezett témák újraindítása.

h) Politika, vallási- és faji megkülönböztetést, nemi alapú előítéleteket, hátrányos megkülönböztetést tartalmazó hozzászólások.

A moderátorok nem tudják az egyes hozzászólásokat utólag szerkeszteni, illetve részlegesen törölni, így vagy változatlan formában meghagyják azokat, vagy teljes egészében törlik. A folyamatosság és olvashatóság megőrzése érdekében a jelen szabályzatba ütköző, törlendő hozzászólásokkal együtt szükség esetén a rájuk adott válaszok is törlésre kerülhetnek. Fentiekből következően, azokra a hozzászólásokra, melyek valószínűleg sértik jelen szabályzatot, nem célszerű reagálni, hiszen ezek a reakciók is törlésre kerülhetnek.

3) Önmoderáció

Mivel a Fórum alapvetően egy közösségi tér, és a moderátorok jelenléte nem folyamatos, a felhasználók maguk is törlésre jelölhetnek egyes hozzászólásokat a hozzászólás közzétételét követő két napon belül. Egy hozzászólás törléséhez 10 (tíz) felhasználó általi törlésre jelölés szükséges. Adott hozzászólás mellett nem kerül megjelenítésre, hogy hányan jelölték törlésre az adott hozzászólást.

4) Kitiltás , bannolás

a) A moderátorok a jogsértő, továbbá a jelen szabályzatot súlyosan sértő, a kulturált társalgást szándékosan és/vagy ismétlődően akadályozó felhasználók jogosultságait korlátozhatják, ezen felhasználókat a Fórumról kitilthatják (regisztrációjukat törölhetik). Amennyiben egyértelműen bizonyítást nyer, hogy valamely felhasználó egyszerre több nevet használva regisztrált és használja a Fórumot, minden regisztrációja azonnali hatállyal véglegesen törlésre kerül. Egy felhasználó végleges kitiltását három figyelmeztetés (ídőleges kitiltás) előzi meg, negyedik alkalommal a felhasználónak (és a felhasználó adatainak) végleges törlésére kerül sor. Figyelmeztetésre sor kerülhet az adott felhasználó Fórumon közzétett hozzászólásainak jelen szabályzatba való ütközése esetén. Az első figyelmeztetést egy napos ’bannolás’ követi, a másodikat egy hetes, a harmadik egy hónapig tartó bannolást von maga után. A bannolás időtartama alatt a felhasználó a Weboldalra nem léphet be . Ezen időszak alatt a felhasználó hozzászólásainál a neve mellett feltüntetésre kerül a kitiltás lejáratát jelző időpont.

b) Az önmoderáció elveivel összhangban a Fórum közössége számára is biztosított a bannolás (a kitiltás nem). Az önmoderáció keretén belül végzett bannolás esetén az a) pontban foglalt szabályok alkalmazandók a figyelmeztetésekre, bannolás időtartamára vonatkozóan.

Az a) és b) pontban foglalt bannolások összeadódnak, vagyis a végleges kitiltás és a bannolás szempontjából egyező megítélés alá esnek a bannolások .

5) Topikok

Az egyes topikok (rovatok) a topik címének megfelelő tartalmú hozzászólások gyűjtőhelyei. Topik nyitására bármely regisztrált felhasználó jogosult, azonban a topik Fórumon való megjelenése a moderátorok engedélyezését követően történik csak meg. A moderátorok azt a hozzászólást, melyet véleményük szerint nem a megfelelő témán belül tettek meg, áthelyezhetik a tematikailag, tartalmilag megfelelő topikba. Hozzászólás áthelyezésére az arra adott válaszával együtt a felhasználóknak is lehetősége van. Felhasználói áthelyezés esetén mindkét topikban látható lesz az érintett hozzászólás, moderátori áthelyezés esetén azonban a nem megfelelő topikból törlésre kerül . Topikot törölni kizárólag a moderátorok jogosultak.

III. Informatikai tájékoztató

A Weboldal egyes részeinek letöltésekor automatikusan kisméretű, bizonyos esetben az Ön személyes adatait tartalmazó adatfileokat helyezünk el az Ön számítógépén ('cookie'). Ennek megtörténtéről Ön nem kap további értesítést. Az adatfileok a Weboldal egyes funkcióinak működéséhez szükségesek, látogatásai alkalmával a korábbi adatfileok az Üzemeltetőhöz kerülnek. Az adatfileokkal kapcsolatos minden tevékenységet meggátolhat, ennek pontos módjáról böngészőjének útmutatója igazítja el. A Weboldalra való belépéssel számítógépének egyes paramétereiről, illetve annak IP címéről naplófile készül. Az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak. Az IP cím és a naplófile egyes esetekben személyes adatnak minősülhet. A Weboldalon az AdSense hirdetési rendszer keretében reklámokat jelenítünk meg. A rendszer személyes adatokat gyűjt a hirdetésre kattintó felhasználókról, a célból, hogy ne zavaró, hanem az Ön érdeklődésének megfelelő reklámok jelenjenek meg a Weboldalon. Ezen adatok köréről, illetve felhasználási módjáról a Google Adatvédelmi irányelvei adnak bővebb tájékoztatást. A Weboldalon hirdető egyes külső hirdető cégek ún. "DART cookie"-kat használnak hirdetések megjelenítésére. A "DART cookie" lehetővé teszi, hogy a felhasználók számára a hirdetések látogatásaik alapján kerüljenek megjelenítésre. Ezek a külső cégek tehát felhasználhatnak egyes adatokat az Ön Weboldalunkon tett látogatásáról, annak érdekében, hogy az Ön érdeklődésének megfelelő hirdetéseket biztosíthassanak (nem használhatják fel azonban az Ön nevét, e-mail címét vagy telefonszámát). A felhasználók kikapcsolhatják a DART cookie használatát a hirdetésekre és tartalmi hálózatra vonatkozó adatvédelmi irányelvek (http://www.google.com/…acy_ads.html) felkeresésével.

V. Záró rendelkezések

A jelen szabályzat megváltoztatásának joga fenntartott. Az esetleges módosításokról a felhasználók értesítést kapnak a Fórum címlapján, a fórum működésével kapcsolatos topikban és privát üzenetben egyaránt. A jelen szabályzatban rögzített jogokat a moderátorok jóhiszeműen gyakorolják, a jóhiszemű eljárás a regisztrált felhasználótól is elvárt.